ทำความรู้จักกับการจัดการ Azure Resource เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการคลาวด์

ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Azure resource โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานของ resources, resource groups, subscription และ azure resource manager (ARM) และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง Azure resource เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน Azure What is an Azure resource? Azure Resource คือสิ่งที่ใช้ในการจัดการคลาวด์ของ Azure ประกอบด้วยแอปพลิเคชันหรือบริการที่สามารถจัดการได้ด้วย Azure Resource Manager ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการ infrastructure ของ Azure ด้วยรูปแบบการจัดการที่เป็นกลางและเรียกใช้ได้ผ่าน API ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการ Resource ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และสามารถปรับเปลี่ยนและปรับแต่งโครงสร้างคลาวด์ได้ตามต้องการของธุรกิจหรือองค์กร โดย Azure Resource อาจเป็นทั้งเครื่องมือ (tools) และแอปพลิเคชัน (applications) เช่น ฐานข้อมูล (database), บริการประมวลผล (compute),...

Modernform Tower, 17th Fl.
699 Srinakarin Road
Phattanakan, Suan Luang
Bangkok 10250
Thailand

Chamchuri Square, 24th Fl.
319 Phayathai Road
Pathumwan,
Bangkok 10330

© 2022 MISO DIGITAL.
All rights reserved.

About Us

Company

Contact Us

Careers

Follow Us


MISO Digital

We have changed our name to MISO Digital Co., Ltd. | บริษัท เอ็มไอเอสโอ ดิจิทัล จำกัด

Registration 01055 4606 0190