Azure Availability Zones เป็นบริการใน Microsoft Azure ที่ช่วยเพิ่มความเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันของคุณ โดยการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการรันแอปพลิเคชันของคุณในโซนที่แยกต่างหากจากกัน โดยการรวมเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก และพลังงานไฟฟ้า ในโซนเดียวกัน

การใช้งาน Azure Availability Zones จะช่วยเพิ่มความเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันของคุณในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และสามารถป้องกันการสูญเสียของข้อมูลหรือการหยุดทำงานของแอปพลิเคชันได้ เนื่องจากมีการสร้างข้อมูลสำรองและโครงสร้างพื้นฐานที่แยกต่างหากจากกันในโซนต่าง ๆ

การใช้งาน Azure Availability Zones นั้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับการใช้งานแบบธรรมดา แต่การลงทุนนี้จะมีความคุ้มค่าในกรณีที่คุณต้องการเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือขั้นสูงสำหรับแอปพลิเคชันของคุณใน Azure โดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่สำคัญที่ไม่ควรมีการหยุดการทำงานในเวลาที่ไม่คาดคิด

Availability zones

Availability zones ใน Azure เชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมี latency ที่น้อยกว่า 2 มิลลิวินาที และช่วยให้ข้อมูลของคุณติดตั้งไว้และสามารถเข้าถึงได้เมื่อเกิดปัญหา แต่ละโซนประกอบด้วย Data center ตั้งแต่ 1 แห่ง หรือมากกว่านั้น โดยมีระบบพลังงาน ระบบทำความเย็น และระบบเครือข่ายอิสระกันทั้งหมด โดยออกแบบ availability zones ในรูปแบบที่ถ้าโซนใดโซนหนึ่งมีปัญหา โซนที่เหลือสองโซนยังสามารถใช้งานต่อไปได้เหมือนเดิม

การเลือกตำแหน่งของ Data center จะใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากช่องโหว่ กระบวนการนี้จะระบุความเสี่ยงของ Data center ที่สำคัญและพิจารณาความเสี่ยงที่แบ่งระหว่าง availability zones

ด้วย availability zones คุณสามารถออกแบบและดำเนินการแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องระหว่างโซนโดยไม่มีการขัดจังหวะ โซนความพร้อมใช้งานใน Azure มี high availability ทนทานต่อความเสียหายและมีการขยายขนาดได้มากกว่าโครงสร้างของ Data Center เดี่ยวหรือหลาย Data center

แต่ละ Data center จะถูกกำหนดให้เป็น Physical Zone โดยจะถูก Map ไปยัง Logical Zones ใน Subscription เมื่อมีการสร้าง Subscription Azure จะดำเนินการ Map โดยอัตโนมัติ ในขณะที่คุณสร้าง Subscription และสามารถใช้ ARM API ที่เฉพาะเจาะจง โดยมีชื่อว่า Check Zone Peers เพื่อเปรียบเทียบการแมปโซนสำหรับโซลูชั่นที่ยืดหยุ่นและมีความเหนือกว่าแถมยังขยายไปยัง Subscription อื่นๆได้

คุณสามารถออกแบบโซนสำหรับโซลูชั่นที่ยืดหยุ่นได้ด้วยการใช้บริการ Azure ที่ใช้ Availability zones Co-locate compute, storage, networking, data resources ข้าม availability zone และทำการทำซ้ำในโซนที่เหลือด้วย

บริการ Azure ที่รองรับ Availability zones ถูกออกแบบมาเพื่อให้ระดับความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมสำหรับ Resources โดยสามารถกำหนดค่าได้ในสองรูปแบบคือ การทำซ้ำโดยอัตโนมัติทั่วโซน หรือโซนที่จัดเรียงไว้ (zonal) คุณสามารถรวมเทคนิคเหล่านี้ได้ในทรัพยากรที่แตกต่างกัน

บางองค์กรต้องการความพร้อมในการใช้งาน Availability zones และการป้องกันจากภัยพิบัติขนาดใหญ่ภายในภูมิภาค ซึ่งภูมิภาคของ Azure ถูกออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันจากภัยพิบัติด้วยการใช้ Availability zones และการป้องกันจากภัยพิบัติในเขตภูมิภาคหรือพิกัดที่ใหญ่กว่าด้วยการฟื้นฟูจากภัยพิบัติในภูมิภาคอื่นๆ

Cross-region replication

เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับการสนับสนุนทั่วโลก Azure จึงรักษาพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หลายแห่ง กำหนดขอบเขตของการกู้คืนความเสียหายและถิ่นที่อยู่ของข้อมูลในภูมิภาค Azure หนึ่งหรือหลายภูมิภาค

การ Replicate แบบข้ามภูมิภาค (Cross-region replication) เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญในกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจของ Azure และการกู้คืนความเสียหาย การ Replicate แบบข้ามภูมิภาคสร้างขึ้นจากการ Replicate แบบซิงโครนัสของแอปพลิเคชันและข้อมูลของคุณที่มีอยู่โดยใช้ Availability zones ภายในภูมิภาค Azure หลักของคุณเพื่อเป็น high availability การ Replicate แบบข้ามภูมิภาคจำลองแอปพลิเคชันและข้อมูลเดียวกันแบบอะซิงโครนัสข้ามภูมิภาค Azure อื่น ๆ เพื่อการป้องกันการกู้คืนจากความเสียหาย

บริการ Azure บางอย่างใช้ประโยชน์จาก Cross-region replication เพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องทางธุรกิจและป้องกันการสูญหายของข้อมูล Azure มอบโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลหลายอย่างที่ใช้ Cross-region replication เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลพร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น Azure geo-redundant storage (GRS) จะ Replicate ข้อมูลไปยังภูมิภาครองโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะคงอยู่แม้ว่า region หลักจะไม่สามารถกู้คืนได้

มีแค่บางบริการบน Azure ที่สามารถ Replicate ข้อมูลโดยอัตโนมัติหรือถอยกลับโดยอัตโนมัติจากภูมิภาคที่เกิดปัญหาเพื่อทำ Replicate ข้ามไปยังภูมิภาคอื่นที่เปิดใช้งาน ในสถานการณ์เหล่านี้ ลูกค้าต้องกำหนดค่าการกู้คืนและ replicate

ประโยชน์ของ cross-region replication

  • Region recovery sequence: หากเกิดการหยุดทำงานทั่วทั้งพื้นที่ การกู้คืนหนึ่งภูมิภาคจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญจากชุดของภูมิภาคที่เปิดใช้งานทั้งหมด แอปพลิเคชันที่ปรับใช้ในชุดภูมิภาคที่เปิดใช้งานจะรับประกันได้ว่าหนึ่งในภูมิภาคใดที่มีความสำคัญสำหรับการกู้คืน หากมีการปรับใช้แอปพลิเคชันข้ามภูมิภาค แอปพลิเคชันใดไม่ได้เปิดใช้งาน Replication แบบข้ามภูมิภาค อาจทำให้การกู้คืนล่าช้าได้
  • Sequential updating: การอัปเดตระบบ Azure ที่วางแผนไว้สำหรับภูมิภาคที่เปิดใช้งานของคุณจะถูกแบ่งตามลำดับเวลาเพื่อลดเวลาหยุดทำงาน ผลกระทบของจุดบกพร่อง และความล้มเหลวเชิงตรรกะใดๆ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากของการอัปเดตที่ผิดพลาด
  • Physical isolation: Azure มุ่งมั่นที่จะรับประกันระยะทางขั้นต่ำ 300 ไมล์ (483 กิโลเมตร) ระหว่างศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคที่เปิดใช้งาน แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ในทุกภูมิภาคก็ตาม การแยก Data center ช่วยลดโอกาสที่ภัยธรรมชาติ ความไม่สงบ ไฟฟ้าดับ หรือเครือข่ายทางกายภาพขัดข้องอาจส่งผลกระทบต่อหลายภูมิภาค การแยกตัวขึ้นอยู่กับข้อจำกัดภายในภูมิศาสตร์ เช่น ขนาดทางภูมิศาสตร์ ความพร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหรือเครือข่าย และกฎระเบียบต่างๆ
  • Data residency: ภูมิภาคต่างๆ อาศัยอยู่ในภูมิศาสตร์เดียวกันกับชุดที่เปิดใช้งาน (ยกเว้นบราซิลตอนใต้และสิงคโปร์) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านถิ่นที่อยู่ของข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ด้านภาษีและเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้กฎหมาย

Azure cross-region replication pairings for all geographies

Geography
Asia-Pacific
Australia
Australia
Brazil
Brazil
Canada
China
China
China
Europe
France
Germany
India
India
Japan
Korea
North America
North America
North America
North America
North America
Norway
South Africa
Sweden
Switzerland
UK
United Arab Emirates
US Department of Defense
US Government
US Government
Regional pair A
East Asia (Hong Kong)
Australia East
Australia Central
Brazil South
Brazil Southeast*
Canada Central
China North
China North 2
China North 3
North Europe (Ireland)
France Central
Germany West Central
Central India
West India
Japan East
Korea Central
East US
East US 2
North Central US
West US 2
West US 3
Norway East
South Africa North
Sweden Central
Switzerland North
UK West
UAE North
US DoD East*
US Gov Arizona*
US Gov Virginia*
Regional pair B
Southeast Asia (Singapore)
Australia Southeast
Australia Central 2*
South Central US
Brazil South
Canada East
China East
China East 2
China East 3*
West Europe (Netherlands)
France South*
Germany North*
South India
South India
Japan West
Korea South*
West US
Central US
South Central US
West Central US
East US
Norway West*
South Africa West*
Sweden South*
Switzerland West*
UK South
UAE Central*
US DoD Central*
US Gov Texas*
US Gov Texas*

(*) Certain regions are access restricted to support specific customer scenarios, such as in-country disaster recovery. These regions are available only upon request

Related Post

Modernform Tower, 17th Fl.
699 Srinakarin Road
Phattanakan, Suan Luang
Bangkok 10250
Thailand

Chamchuri Square, 24th Fl.
319 Phayathai Road
Pathumwan,
Bangkok 10330

© 2022 MISO DIGITAL.
All rights reserved.

About Us

Company

Contact Us

Careers

Follow Us


MISO Digital

We have changed our name to MISO Digital Co., Ltd. | บริษัท เอ็มไอเอสโอ ดิจิทัล จำกัด

Registration 01055 4606 0190