Microsoft Defender for Endpoint
ตรวจจับเเละตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ด้วย Microsoft Defender for Endpoint

Microsoft Defender for Endpoint for Business   Microsoft Defender for Endpoint คือ โซลูชั่นในการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามทาง  ไซเบอร์โดยควบรวมเทคโนโลยี Endpoint Protection Platform (EPP), Endpoint Detection & Response (EDR), Threat & Vulnerability Management, Attack Surface Reduction รวมถึงเทคโนโลยี Machine Learning และการทำงานอัติโนมัติ (Automation) เข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถเข้ามาช่วยป้องกันภัยคุกคามที่ความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยมีคุณสมบัติเด่นดังต่อไปนี้   เริ่มต้นมาจากจุดไหน ส่งผลกระทบกับอุปกรณ์อะไรภายในองค์กรบ้าง โดยการแสดงแผนภาพ (Investigation Graph) ดังแสดงในภาพที่ 1 Microsoft Defender for Endpoint สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อัติโมมัติ โดยสามารถทำดำเนินการตอบสนองต่อภัยคุกคามได้ดังนี้ (Isolate Device) กล่าวโดยสรุป Microsoft Defender...

ทำความรู้จักกับการจัดการ Azure Resource เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการคลาวด์

ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Azure resource โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานของ resources, resource groups, subscription และ azure resource manager (ARM) และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง Azure resource เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน Azure What is an Azure resource? Azure Resource คือสิ่งที่ใช้ในการจัดการคลาวด์ของ Azure ประกอบด้วยแอปพลิเคชันหรือบริการที่สามารถจัดการได้ด้วย Azure Resource Manager ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการ infrastructure ของ Azure ด้วยรูปแบบการจัดการที่เป็นกลางและเรียกใช้ได้ผ่าน API ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการ Resource ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และสามารถปรับเปลี่ยนและปรับแต่งโครงสร้างคลาวด์ได้ตามต้องการของธุรกิจหรือองค์กร โดย Azure Resource อาจเป็นทั้งเครื่องมือ (tools) และแอปพลิเคชัน (applications) เช่น ฐานข้อมูล (database), บริการประมวลผล (compute),...

Azure availability zones คืออะไร ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น และ ประสิทธิภาพได้อย่างไร

Azure Availability Zones เป็นบริการใน Microsoft Azure ที่ช่วยเพิ่มความเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันของคุณ โดยการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการรันแอปพลิเคชันของคุณในโซนที่แยกต่างหากจากกัน โดยการรวมเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก และพลังงานไฟฟ้า ในโซนเดียวกัน การใช้งาน Azure Availability Zones จะช่วยเพิ่มความเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันของคุณในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และสามารถป้องกันการสูญเสียของข้อมูลหรือการหยุดทำงานของแอปพลิเคชันได้ เนื่องจากมีการสร้างข้อมูลสำรองและโครงสร้างพื้นฐานที่แยกต่างหากจากกันในโซนต่าง ๆ การใช้งาน Azure Availability Zones นั้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับการใช้งานแบบธรรมดา แต่การลงทุนนี้จะมีความคุ้มค่าในกรณีที่คุณต้องการเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือขั้นสูงสำหรับแอปพลิเคชันของคุณใน Azure โดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่สำคัญที่ไม่ควรมีการหยุดการทำงานในเวลาที่ไม่คาดคิด Availability zones Availability zones ใน Azure เชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมี latency ที่น้อยกว่า 2 มิลลิวินาที และช่วยให้ข้อมูลของคุณติดตั้งไว้และสามารถเข้าถึงได้เมื่อเกิดปัญหา แต่ละโซนประกอบด้วย Data center ตั้งแต่ 1 แห่ง หรือมากกว่านั้น โดยมีระบบพลังงาน ระบบทำความเย็น และระบบเครือข่ายอิสระกันทั้งหมด โดยออกแบบ availability zones ในรูปแบบที่ถ้าโซนใดโซนหนึ่งมีปัญหา...

Azure Region & Datacenter คืออะไร สำคัญอย่างไร

Azure Geographic, Azure Region, Azure Datacenter Microsoft Azure เป็นบริการคลาวด์ของ Microsoft ที่มีศูนย์กลางข้อมูล (Datacenter) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งจะรวมเป็น Azure Region หรือศูนย์รวมบริการของ Azure โดยแต่ละ Azure Region จะประกอบด้วยหลายๆ Azure Datacenter ที่มีอยู่ในพื้นที่เดียวกัน  Azure Geographic คือการรวมกลุ่มของ Azure Region ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการของ Azure ในพื้นที่ที่ต้องการเพื่อให้ได้ความเร็วและประสิทธิภาพที่ต้องการในการใช้งาน  แต่ละ Azure Region จะประกอบด้วยหลายๆ Azure Datacenter ที่มีอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้บริการคลาวด์และเก็บข้อมูลในพื้นที่นั้นๆ โดยศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Server, Switch Router, Storage, Network และอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของพื้นฐานการให้บริการคลาวด์และเก็บข้อมูลใน Azure  การเลือก Azure...

Modernform Tower, 17th Fl.
699 Srinakarin Road
Phattanakan, Suan Luang
Bangkok 10250
Thailand

Chamchuri Square, 24th Fl.
319 Phayathai Road
Pathumwan,
Bangkok 10330

© 2022 MISO DIGITAL.
All rights reserved.

About Us

Company

Contact Us

Careers

Follow Us


MISO Digital

We have changed our name to MISO Digital Co., Ltd. | บริษัท เอ็มไอเอสโอ ดิจิทัล จำกัด

Registration 01055 4606 0190